SIMILAR LOGOS

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

TenicaƱa

Dicken Castro

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Three Mast

Eita Shinohara

Kitanippon Gyogyo

Masaki Fukuda

J.R. Timmins & Co

Pierre Fleury