SIMILAR LOGOS

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

NEC Corporation Engineering Center

Koichi Mizuno

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

J.R. Timmins & Co

Pierre Fleury