SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

K. Täumer & Söhne Ziegeldächer

Otto Kuchenbauer

Home Store

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

L’Artiere

Franco M. Ricci

Tenguya

Yasaburo Kuwayama