SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

K. Täumer & Söhne Ziegeldächer

Otto Kuchenbauer

Home Store

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Post Magazine

Shigeo Fukda

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

NAF

Shigeo Katsuoka