SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

K. Täumer & Söhne Ziegeldächer

Otto Kuchenbauer

Home Store

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Harold Hare

Leslie Smart

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka