SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Yamada Design Room

Yone Fusa Yamada

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kazue Morinaga soprano recital

Ken Miki & Associates