SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Fukuda Design

Masaki Fukuda

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura

Kazue Morinaga soprano recital

Ken Miki & Associates