SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Packaging Direction

Susumu Kimura

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura