SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Packaging Direction

Susumu Kimura

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe

Fukuda Design

Masaki Fukuda

Sambi Festival2

Takenobu Igarashi