SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kazue Morinaga soprano recital

Ken Miki & Associates