SIMILAR LOGOS

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Probursa

Joe Vera

Tilysa Construcciones

Morfos DiseƱo

Marui

Tetsuo Miyahara