SIMILAR LOGOS

Gomen

Takeshi Otaka

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Good Design

Yusaku Kamekura

Helen Garrett

Lucas Pirtle, Woody Pirtle

Yoshihiro Nagamine

Studio Eusebio