SIMILAR LOGOS

Gomen

Takeshi Otaka

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Helen Garrett

Lucas Pirtle, Woody Pirtle

Yoshihiro Nagamine

Studio Eusebio