SIMILAR LOGOS

Nikken Setsukei

Hiromu Hara

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Komeito

Hiroshi Ohchi

Berlin Display Studios

J├╝rgen Naurath, Ulrich Rechner

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura