SIMILAR LOGOS

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Yoshinofuji

Yasaburo Kuwayama

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Richard Hemingway & Partners

Keith Murgatroyd