SIMILAR LOGOS

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Cartiera di Tolmezzo

Giulio Confalonieri, Ilio Negri

Theissen

Michael Herold

Nankodo

Tetsuya Ota