SIMILAR LOGOS

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura

Daishowa

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura

TDK-Tokyo Denki Kagaku Kogyo

Yusaku Kamekura

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura

Dayton Hudson

Vance Johnson

Taiyo Kikai Kogyo Co 2

Yusaku Kamekura