SIMILAR LOGOS

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

The Japan Society of Obstetrics and Gynecology

Yusaku Kamekura

Hiroshi Awatsuji Design Room

Ikko Tanaka

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura