SIMILAR LOGOS

The Nissei Theater

Gan Hosoya

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura