SIMILAR LOGOS

The Nissei Theater

Gan Hosoya

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi

West Racing Cars

Sogen Onishi

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura