SIMILAR LOGOS

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Maac

Sin Matsunaga

Tokamachi

Takashi Kono

Crea-Filmi

Kyösti Varis

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi