SIMILAR LOGOS

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara

CTV Television Network, Toronto

E. J. Morrison

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Kyodo-Sekiyu

Ikko Tanaka

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Crea-Filmi

Kyösti Varis

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi