SIMILAR LOGOS

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Toyo Jozo

Kazumasa Nagai

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Takusa

Sumio Hasegawa

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

TAK

Yusaku Kamekura

Kokusai Syoken

Katsuichi Ito Design