SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara

Tommy Matusi

Douglas Williams, William Carson