SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Tommy Matusi

Douglas Williams, William Carson