SIMILAR LOGOS

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Gilligan Election Campaign

Stan Brod

Tokyu Koku

Yusaku Kamekura

Japan Association for the Advancement of Science

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura