SIMILAR LOGOS

Suruga Bank

Kazumasa Nagai

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center

Towers Merchants

Chris Yaneff

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Sunayama Productions

Mitsuo Katsui

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura