SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Yee-Bradley

Clarence Lee

Toyo Jozo

Kazumasa Nagai

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Kokusai International

Jim Miho

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi