SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Odakyu

Yoshio Hayashi

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi