SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Kokusai International

Jim Miho

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi