SIMILAR LOGOS

Takusa

Sumio Hasegawa

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Coco Ernesto Transportes

Jorge Sposari

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Teamtex

Odermatt+Tissi

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai