SIMILAR LOGOS

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Asama Motor Lodge

Nakajo Masayoshi

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura

Ravuron

Teruo Fujishige

Kuwayama Design Room

Yasaburo Kuwayama

Ahrend Oda

Aldo Calabresi

Japan Industrial Designers Association

Yusaku Kamekura