SIMILAR LOGOS

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Asama Motor Lodge

Nakajo Masayoshi

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura

National Design Council

Allan Robb Fleming

Bunka

Shigeo Fukuda

Europäischer Allergiekongress, Basel

Roland Aeschlimann

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura