SIMILAR LOGOS

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Asama Motor Lodge

Nakajo Masayoshi

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura

Light Publicity

Makoto Wada

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Nippon Broadcasting System

Yusaku Kamekura

Japan Association for the Advancement of Science

Yusaku Kamekura