SIMILAR LOGOS

Japanese Association for Expo ’70, Osaka

Nakajo Masayoshi

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Acro

Yusaku Kamekura

Sangetsu

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura