SIMILAR LOGOS

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Nippon Unit Load

Koichi Watanabe

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Sakamoto Printing

Kazuharu Fuji

Izerusha

Sumio Hasegawa

Epacar

Paul Ibou

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura