SIMILAR LOGOS

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nippon Unit Load

Koichi Watanabe

Sakamoto Printing

Kazuharu Fuji

Izerusha

Sumio Hasegawa

Epacar

Paul Ibou

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura