SIMILAR LOGOS

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Sakamoto Printing

Kazuharu Fuji

Izerusha

Sumio Hasegawa

Epacar

Paul Ibou

Television Network

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Akane

Yusaku Kamekura