SIMILAR LOGOS

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Takeuch Iin

Kenji Sakamoto, Tadamasa Katsube

Marion Shop

Luciano Francesconi

Kanbun

Nagato Kawamoto