SIMILAR LOGOS

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Takeuch Iin

Kenji Sakamoto, Tadamasa Katsube

Gamabus

A. Ubertazzi, D. Soffientini, R. Nava