SIMILAR LOGOS

Teleflex

David L. Burke

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Japan Amateur Sports Associatiation

Kazumasa Nagai

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Companhia Coronado de Hoteis

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Eliograf Artigrafiche

Sergio Salaroli