SIMILAR LOGOS

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Kashiwaba Neurosurgery

Shin Ikeda

Yamada Co.

Akisato Ueda

The Fiber Union

Joe Dieter

Hanataba

Takeshi Otaka

Grace

Ichiro Nakai, Koichi Nakai, Tetsuo Hiro, Tetsuo Togasawa

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani