SIMILAR LOGOS

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Nishimura Shiko

Tomoichi Nishiwaki

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Indiústrias Paramount

Alexandre Wollner

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura