SIMILAR LOGOS

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Bunka

Shigeo Fukuda

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito