SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Towa Shoko

Takeo Sugaya

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura