SIMILAR LOGOS

4th Congress of Red Cross International, Havana

Félix Beltrán

Design Built Exhibits

George Tscherny

Red Cross International, Havana

Félix Beltrán

Hôpital Notre-Dame, Montreal

George Huel

Palacio de Pioneros, Havana

Félix Beltrán

Museo Nacional

Félix Beltrán

Keskus

Gorm Larson