SIMILAR LOGOS

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Packaging Direction

Susumu Kimura

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Fukuda Design

Masaki Fukuda

Knudsen Creamery Company

Vance Jonson

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato