SIMILAR LOGOS

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Kim Lighting

Ray Engle

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura