SIMILAR LOGOS

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Studio Idea II

Renato Romiti

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura