SIMILAR LOGOS

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura