SIMILAR LOGOS

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Long-Term Credit Bank of Japan

Yusaku Kamekura

Kyowa Hakko

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Life Engineering

Makoto Yoshida

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura