SIMILAR LOGOS

Marzotto

Bob Noorda

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Furukawa Sansui Kai

Kazumasa Nagai

Hattori

Shigeo Fukuda

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani

Maruhachi Floss

Katsuichi Design Office