SIMILAR LOGOS

Marzotto

Bob Noorda

Color Research Center

Nakade Teijiro

Furukawa Sansui Kai

Kazumasa Nagai

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani

Ishigami Nikko

Harukata Yano, Hiro Terao

Qantas Airlines Limited

Hulsbosch Communication