SIMILAR LOGOS

Marzotto

Bob Noorda

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Hattori

Shigeo Fukuda

Miyanami Engineering

Shunji Ninomi

Daiwa Manekin Company

Takashi Kono

Ishigami Nikko

Harukata Yano, Hiro Terao

Qantas Airlines Limited

Hulsbosch Communication