SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Suzuki

Shigeo Fukuda

Heibon Shuppan

Tadashi Ohashi

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Yoshino

Koichi Watanabe

Ratiobau logo.svg

Hanns Lohrer

Technical Publicity International

Gavin Healey