SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Suzuki

Shigeo Fukuda

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura