SIMILAR LOGOS

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Bunka

Shigeo Fukuda

Yamane Works

Kazumasa Nagai

National Museum of Ethnology

Mitsuo Katsui

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Matui Architectural Office

Akisato Ueda