SIMILAR LOGOS

World Power Conference

Yusaku Kamekura

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

Hanataba

Takeshi Otaka

Club Hanataba

Takeshi Otaka

Companhia de Industrias Quimicas do Nordeste

Rafael Rodrigues

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura