SIMILAR LOGOS

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Shell

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Ateneo de Caracas

Nedo Mion Ferrario

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura