SIMILAR LOGOS

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Shell

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

DIC

Yusaku Kamekura

Cram School

Yusaku Kamekura