SIMILAR LOGOS

Hayashi Industry

Yoshio Hayashi

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Japan Textile Association

Takashi Kono

Yokota

Takeshi Otaka

Hotel Tateshina

Takashi Kono

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura